Prinsen Strandcamping

har sluttet med døgnutleie, men driver langtidsutleie.

Vi vil takke alle våre gjester og samarbeidspartnere opp gjennom årene.

Vennlig hilsen familien Hofseth

 

For langtidsleie se egen folder